Iin Lukio

ARKISTO

 

NEW PHOTOGRAPHY 2017

Kansainvälisen taiteen kurssin teemana oli syksyllä 2017 valokuvaustaide ja sen uudet muodot. Opettajana toimi ranskalainen kuvataiteilija Christelle Mas. Kurssin aikana opiskelijat tutustuivat nykytaiteelliseen tapaan valokuvata ja kehittivät omaa taiteellista valokuvailmaisuaan. Kuvausprosessissa hyödynnettiin monenlaisia materiaaleja ja tekniikoita. Valokuvia varten tehtiin lavastuksia muun muassa hyödyntämällä kollaasia ja installaatioita. Lopputuloksena oli huikeita otoksia toisista maailmoista ja todellisuuksista.

 

RANDOM CREATION PROJECT 2016

Syksyllä 2016 Kansainvälisen taiteen kurssi sai vetäjikseen KulttuuriKauppilan residenssitaiteilijat Defne Tesalin ja Murat Yildizin (Turkki). Nykytaiteellisen työpajan Random Creation Project aikana oppilaat toteuttivat useita teoksia erilaisilla menetelmillä. Oppilaat yhdistivät tuttuja materiaaleja ja ilmaisukeinoja epätavallisilla ja yllättävillä tavoilla. Työpajan runkona toimi lista, josta oppilaat arpoivat itselleen erilaisia ja odottamattomia yhdistelmiä. Tärkeintä työpajassa oli prosessi, tekemisen ja kokeilemisen ilo.

 

EMILY LITTLE 2016

Keväällä 2016 Iin lukion Kansainvälisen taiteen kurssilla vierailevana opettajana toimi Kulttuurikauppilan residenssitaiteilija Emily Little (Italia). Oppilaat tutustuivat perinteisiin ja Emilyn kehittämiin maalaustekniikoihin ja harjoittelivat värien ja perspektiivin käyttöä tilan kuvaamisessa. Aiheena oli Iin rakennettu ympäristö.

 

 Kurssilaisen talvinen maalaus Iin Wanhasta Haminasta.

 

COPY & PASTE 2015

KulttuuriKauppilan residenssivieraat Michal Czinege ja Maija Laurinen toimivat vetäjinä Kansainvälisen taiteen kurssilla syksyllä 2015 . Copy & paste -viikonlopputyöpajan ajatuksena oli, että kurssilaiset voivat käyttää mitä tahansa olemassa olevaa kuvaa (joko omaansa tai mistä tahansa muualta otettua) lähtökohtanaan kurssilla toteutettavassa taideteoksessa. Kurssilla kokeiltiin nykytaiteelle tyypillistä kuvien kierrätystä, kopioimista ja uudelleenmuokkaamista oman taideteoksen tekemisen lähtökohtana. Kurssilla työskenneltiin akryylivärein ja muin nopeasti kuivuvin materiaalein, tekniikkana mm. erityyppisten sapluunojen käyttö ja mahdollisuuksien rajoissa myös muut kuvansiirtotavat (esim. acrylic transfer). Kurssilla toteutettiin yksi iso kollaasinomainen maalaus, jota kurssilaiset yhdessä työstivät.

 

 

SITE SPESIFIC SCULPTURE 2015

Keväällä 2015 lukion englannin ja kuvataiteen kursseilla vierailivat  kanadalaiset taiteilijat Jaime Angelopoulos Ja Derrick Piens. Jaime ja Derrick toteuttivat mm. paikkasidonnaisen installaatioprojektin Ku2 -kurssilla sekä taidetyöpajan lukion kansainvälisyyskurssilla.

 

SERBIAN OIL PAINTING 2008

Syyskaudella 2008 järjestetyn kurssin sisältöön kuuluivat:

- johdatus klassiseen öljyvärimaalaukseen
- maalauksen välineet
- kehysten teko
- maalauspohjien käsittely liima-vesi –seoksella
- värioppi
- sivellintyypit
- maalauksen tekniikat
- kahden öljyväriteoksen valmistaminen

Taiteilijat Milan Bosnic ja Milica Milicevic, jotka tunnetaan yhteisellä taiteilijanimellä diSTRUKTURA, serbialaisen klassisen ja mediataiteen arvostetut edustajat, taidehistorioitsijat, ensimmäisen Serbian nykytaiteesta kertovan teoksen julkaisijat, toimivat kurssin vetäjänä. Opetuskielenä oli englanti.

 

 

NATURE ART 2008

 

Keväällä 2008 järjestetyn viisikymmentätuntisen kurssin sisältöön kuuluivat:

- johdatus luontotaiteeseen
- tilan hahmotus, tutkiminen ja rekisteröinti
- luonnon tarkastelu
- dokumentointi, digitaalinen kuvaus
- luontomateriaalit
- kollaasin valmistus
- luontoympäristön uudelleenjärjestäminen
- luontoveistoksen tuottaminen
- paikkasidonnaisen teoksen suunnittelu, valmistelu ja materiaalin keruu
- paikkasidonnainen veistos
- teoksen tuottaminen yhteisötaiteena

Taiteilija Alfio Bonanno, luontotaiteen pioneeri, yksi paikkasidonnaisen ympäristötaiteen kehittäjistä ja alansa tunnetuimmista taiteilijoista toimi kurssin vetäjänä. Opetuskielenä kurssilla oli englanti.

 

 

 

Iin kunta