Iin Lukio

Messuilta maailmalle

Opintomatka Saksaan ja Ranskaan  11.-20.5.2009

Opintomatkat Saksaan ja Ranskaan ovat olleet koulumme lyhyiden kielten ohjelmassa jo muutaman vuoden ajan, tänä vuonna kohteiksi otettiin Saksan München ja Ranskan Nizza.

Tällä kertaa matkalaiset olivat lukiomme toisen ja kolmannen vuoden lyhyiden  kielten opiskelijoita, joilla oli jo tuntumaa opiskelemaansa kieleen.

Matkan suunnittelu alkoi talvella 2008, jolloin ryhmämme oli mukana järjestämässä Iin lukion ensimmäisiä yrittäjyysmessuja. Myös talvella 2009 pidetyillä messuilla ryhmämme oli toiminnassa mukana ja messuista saaduilla varoilla voitiin rahoittaa osa opintomatkasta. Keräsimme rahaa kahden vuoden aikana myös järjestämällä erilaisia tempauksia ja osan matkakassasta lähtijät kustansivat itse.

Ennen matkaa jokainen lähtijä valitsi matkalta oman kohteen, jonka esittelisi paikan päällä toisille. Ideana oli, että saksan lukijat perehtyvät johonkin Münchenin kohteeseen, ranskan lukijat puolestaan johonkin Nizzan tai Monacon kohteista

Valitsemistaan kohteista toisen vuoden opiskelijat tekevät syksyllä 2009 kirjallisen version ”matkasalkkuunsa” saksaksi/ ranskaksi. Oppilailla oli myös omia suullisia tehtäviä eri käytännön tilanteissa, joissa onnistumisen jokainen osallistuja arvioi kirjallisesti.

Lisäksi jokainen oppilas piti matkapäiväkirjaa, joka myös liitetään syksyllä tehtävään matkasalkkuun. Lopuksi syksyllä tehdään vielä kirjallinen yhteenveto matkasta ja sen annista asianomaisella kielellä.

Kuvia ja otteita matkalaisten päiväkirjamerkinnöistä (pdf).

Iin kunta