Iin Lukio

                       andra goda webbadresser

                                          graphicgarden                    

 

SUKOL ry - Suomen kieltenopettajien liitto

SUOMEN RUOTSINOPETTAJAT RY/SVENSKLÄRARNA I FINLAND RF

Opetushallituksen verkkopalvelu

Institutet för de inhemska språken / Kotimaisten kielten keskus

Svenska nu  - nätverk för svenska språket och kulturen i Finland

Riksföreningen Sverigekontakt (inriktad på att främja det svenska språket i världen)

Nordisk kulturkontakt

Pohjola-Norden (nyttig information t ex om olika stipendier och nordjobb)

Nordplus Junior - programmet

Svenska folkskolans vänner  (t.ex. bidrag och stipendier)

Svenska institutet, med många slags länkar

Institutet för språk och folkminnen

Europeisk språkportfolio

Ilkka Norris länksamling   (otroligt diger!)

eTwinning - nätverket för skolor i Europa

Lingu@net Europa - det flerspråkiga centret för språkinlärning

Multimediabyrån

The Language Menu  (ett bra verktyg för att själv göra olika slags övningar)

Instant Online Crossword Puzzle Maker   (att själv lätt göra korsord av olika vokabulärer)

Linkkivinkki

Utbildningsstyrelsen: Linkkiapaja/Länkhåven (e-läromedel för undervisning och lärande)

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

om EU   (Europeiska unionen)

FN   (Förenta Nationerna)

Smakbitar-Makupalat/Tavastehus stadsbibliotek

Mölndals stadsbibliotek - den svenska motsvarigheten till Makupalat

upp

Iin kunta