Iin Lukio

Ii gymnasium  

Ii ligger i Nordfinland, i Uleåborgs län, vid Bottenviken ca 4 mil norr om Uleåborg. Härifrån är det ca 10 mil till Haparanda och ca 70 mil till Helsingfors. Ii har något över 9000 invånare. Genom Ii strömmar den 30 mil långa Ii älv (en av Finlands längsta älvar) som mynnar ut i Bottenviken. Redan på 1300-talet var Ii en viktig handelsplats. Namnet Ii (på svenska Ijo) kommer från samiskan och betyder "rastplats, övernattningsställe". 

Ii gymnasium

Skolans adress och kontakter

 Rektor 2019-2020
Valtarintie 11
91100 Ii
Finland

 Tuomas Kulha

tel: +358 50 310 6760

tel: +358 50 5748 615 (mobil)

Varje lärare har en egen e-mail-adress
förnamn.efternamn@ii.fi
e-mail: tuomas.kulha[at]ii.fi

Ii gymnasium är en del av Iis skolväsen. Det ligger i samma byggnad med högstadiet. Emellertid är den översta, tredje våningen, avsedd att i huvudsak stå till gymnasiets förfogande.

Ii gymnasiums verksamhetsidé är:

 

Tyngdpunktsområdena utgörs av internationalism, kommunikation, miljövårdsundervisning och företagsamhet.

Studierna

Antalet studerande i Ii gymnasium varierar mellan 120-140 elever. Lärarna är ca 20. Många av dem är gemensamma med högstadiet. Läsåret har indelats i fem perioder. Studeranden väljer minst 75 kurser (en kurs motsvarar 38 timmar) i sitt studieprogram. Utöver de för alla gemensamma språken engelskan och svenskan kan eleven välja tyskan, franskan eller ryskan. Gymnasierna i Finland är årskurslösa, studerandena kan klara gymnasiet på 2-4 år. Gymnasiet slutar med studentexamen.

Tilldragelser under terminen

Höstterminen börjar i mitten av augusti. I mitten av oktober har skolorna i vår kommun höstlovet. Jullovet är cirka två veckor långt. I början av februari slutar sista årets studerande sin egentliga skolgång och börjar förbereda sig för vårens studentskrivningar. Sportlovet som varar en vecka hålls i början av mars och det korta påsklovet vid månadsskiftet mars-april. Det två och en halv månader långa sommarlovet börjar i början av juni.

Specialtilldragelser: Sportdagen på hösten och friluftsdagen på våren, julfesten, bänkskuddarfesten (tredje årets studerande har sin sista egentliga skoldag), De gamlas dag (när andra årets studerande är för första dagen skolans äldsta), studentfesten.

De olika skolämnena

För alla gemensamma ämnen

 Valfria ämnen
modersmål  tyska
engelska  franska
svenska  ryska
matematik (lång eller kort)  datateknik
biologi  drama
geografi  från idé till företagare
fysik  grundkurs i latin
kemi  kurs i internationalism
religion  
 filosofi  
 historia och samhällskunskap  
 musik  
 bildkonst  

sport och gymnastik, hälsokunskap

 

elevhandledning

 

Internationella kontakter 

Internationalismen är en av tyngdpunkterna i Ii gymnasiums läroplan. Skolan har aktivt sökt internationella kontakter. I början av 2000-talet hade vi under flera år en norsk samarbetsskola, Møglestu videregående skole i Lillesand i södra Norge men i det norska gymnasiet finns inte längre någon kurs i internationalism och därför har samarbetet nu upphört.

Ii gymnasium har en vänskola i Kronstadt i Ryssland tillsammans med Ii högstadieskola. På vintern 1995-1996 fick vi en vänskola i Ungern. Skolan heter Baktay Ervin Gimnázium och den ligger i Dunaharaszti ungefär 25 km söder om Budapest vid Donau. Centraltemat i vårt projekt har varit Unescos världsarvsprogram, men vi har också bekantat oss med varandras lokala kultur och livsform samt sevärdheter. Sedan år 2008 håller vi på med ett gemensamt Comenius-projekt med den här ungerska skolan och med Unesco Hauptschule i Ferlach, Österrike.

Klicka på länken "International contacts" så får du mera detaljerad information om den internationella verksamheten i vårt gymnasium.

 


Visa större karta

Iin kunta